BÆREDYGTIGE PROJEKTER

GROHE har en integreret tilgang til bæredygtighed med hensyn til medarbejdere, kunder, procedurer, produkter og virksomhedens sociale bidrag. Som en del af "GROHE goes ZERO"-initiativer skiftede alle fem produktionssteder fordelt over hele verden og alle logistikcentre i Tyskland til grøn elektricitet i juli sidste år. Som en del af initiativet blev der også bygget et nyt testlaboratorium i Hemer i Tyskland, hvor flere avancerede teknologier er blevet implementeret, hvilket bidrager til bæredygtighedsprogrammet. Siden april 2020 har GROHE desuden udlignet de resterende uundgåelige CO₂-emissioner med forskellige projekter.

GROHE GOES ZERO: CO2-NEUTRAL PRODUKTION

I april 2020 opnåede GROHE en CO2-neutral produktion. GROHE når således en vigtig milepæl i sit langsigtede engagement i miljøet og bæredygtighed. Initiativet hænger problemfrit sammen med de mange foranstaltninger, vi har truffet for at fremme reduktionen af vores CO2-aftryk og spare energiressourcer på vores fabrikker. Vi tilstræber at gøre alle vores salgskontorer verden over klimaneutrale inden udgangen af 2021. Initiativet bidrager således også til et centralt mål for LIXILs bæredygtighedsstrategi, som GROHE har været en del af siden 2014: at opnå nul CO2-emissioner fra livsstilsløsninger og aktiviteter inden 2050.

GROHE stræber altid efter at øge bæredygtigheden og ikke kun med hensyn til sin egen produktion. GROHE bruger intelligente teknologier til at hjælpe forbrugerne med at minimere deres personlige CO2-fodaftryk.

GRØN ENERGI

For at nå det selvpålagte mål om CO2-neutral produktion har GROHE siden juli 2019 brugt grøn elektricitet i de tyske logistikcentre og på alle fem LIXIL EMENA-produktionssteder, der producerer udelukkende til GROHE. Derudover investerer vi i solteknologi, kraftvarmeværker og innovative produktionsprocesser såsom 3D-printning af metaller, så der spares på materialer for at sikre, at vi har en værdikæde, der sparer på råvarer. Det moderne testlaboratorium i Hemer og øget genanvendelse af materialer bidrager også til en støt reduktion af CO2-fodaftryk. Som et resultat heraf har vi hos GROHE været i stand til at reducere vores drivhusgasemissioner med cirka 40 procent siden introduktionen af bæredygtighedsprogrammet i 2014, samtidig med at vi øger energieffektiviteten med 24 procent. Som et resultat er de oprindeligt planlagte mål nået og endda forbedret betydeligt hurtigere end forventet.

PROJEKT I INDIEN OG MALAWI

GROHE støtter to projekter til kompensation for uundgåelige CO2-emissioner: I Indien støtter vi driften af et vandkraftværk, der eliminerer behovet for kulkraftværker samt et projekt i Malawi, der inkluderer reparation og vedligeholdelse af borehuller, der bruges til indvinding af drikkevand.

Som en del af vores kulstofstrategi har vi til hensigt at bruge den gennemprøvede trekantstilgang til at "undgå, reducere og udligne" udledning af CO2-emissioner samt at øge vores energieffektivitet hvert år fra vores egne ressourcer og reducere andelen af CO2-kompensation.

MINDRE PLASTIK

I 2018 lancerede vi et initiativ til at erstatte plast med mere bæredygtige alternativer i vores produktemballage. Og i august 2020 var der blevet sparet ca. 21 millioner stykker produktemballage fremstillet af plast. Det næste mål er at dette tal øges til 35 millioner inden 2021.

Overgangen til plastfri emballage er en proces, hvor alle produktionssteder er lige involverede. Udover at identificere den mest anvendte plastemballage skal nye, mere bæredygtige alternative materialer udforskes, testes og derefter implementeres. At tilbyde plastfri emballage er en del af vores omfattende 360-graders bæredygtighedstilgang, som også inkluderer medarbejdere, leverandører, kunder, processer, produkter og vores bidrag til samfundet. For os som brand er det vigtigt konstant at gennemgå eksisterende processer ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Vores mission er at opnå fuldstændig plastfri produktemballage inden 2021, hvilket er et vigtigt skridt i vores bidrag til kampen mod det globale problem med plastaffald.

PACIFIC GARBAGE SCREENING

GROHE støtter projektet "Pacific Garbage Screening" af arkitekt Marcella Hansch. Marcella Hansch har en vision. Faktisk har hun et par stykker: hun vil rense vores have, genbruge affaldet og uddanne befolkningen om bæredygtighed. Med et tværfagligt team af forskere, ingeniører og havbiologer udvikler Hansch en vandplatform, der opsamler plastaffald, inden det forurener havets økosystemer. Ved hjælp af avanceret teknologi behandles plasten derefter på den mest bæredygtige måde.

"Det kortsigtede mål er at udvikle en prototype inden for de næste to år, som vi kan bruge i floder. Det langsigtede mål er at bruge den ikke kun i Tyskland og Europa, men også i asiatiske og afrikanske floder, hvor det meste af plast er i havet. Vi ønsker også at finde en bæredygtig måde at genbruge plasten på. Og selvfølgelig vil vi etablere et globalt uddannelsesprogram, der skal motivere folk til at ændre deres livsstil, ” fortæller Hansch.

MAKE A SPLASH!

MAKE A SPLASH! er et partnerskab mellem LIXIL (GROHE er en del af den japanske LIXIL-gruppe) og UNICEF. Dette samarbejde sigter mod at sikre, at alle, især børn, har adgang til budgetvenlige sanitetsfaciliteter og bedre hygiejnefaciliteter. GROHE tilslutter sig nu også dette eksisterende partnerskab for at hjælpe millioner af børn og deres familier med at få adgang til sanitet og hygiejne. For at give alle adgang til hygiejnefaciliteter har LIXIL udviklet to produkter specielt til dette formål: SATO-toilettet er et overkommeligt toilet, der giver børn, deres familier og samfundet adgang til et sikkert og rent sted at gå på toilettet. Især for piger og kvinder er et sikkert toilet vigtigt, da de regelmæssigt møder vold og chikane, når de går på toilettet i et åbent felt. SATO Tap er den seneste udvikling, der blev frigivet af LIXIL den 25. juni 2020. Den er designet, så det kan bruges hvor som helst i huset, selv uden adgang til rindende vand, er det en plastikbeholder, hvor en almindelig plastflaske vand er placeret, hvilket giver dig et tryk for at vaske dine hænder. Denne hane betjenes med albuen. Håndtaget sikrer, at der kommer vand ud af mundstykket for at vaske hænderne med sæbe og vand. Så dette er et godt og overkommeligt alternativ til en vandhane, der sikrer, at alle har adgang til håndhygiejne, så spredningen af sygdomme reduceres.