GROHE Garanti

GROHE Producentgaranti 2 år plus

Produkter fra GROHE er designet til at være både æstetisk flotte, nyskabende og af en kvalitet som holder. Når du køber et GROHE produkt, investerer du lige andele i kvalitet, teknologi og design med en miljøvenlig produktion.

GROHE giver garanti til forbrugeren i overensstemmelse med vilkår og betingelser under GROHE brandet. Garantien gælder i 2 år plus.

Du kan registrere dit produkt der er omfattet af 2 år plus garantien herunder.

Registrer dit produkt og forlæng garantien med 1 år.

GROHEs 5-årige Producentgaranti

Generelle garantibestemmelser
Varer med fabrikationsfejl repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering inden for 5 år fra produktet er blevet leveret. Hvis produktets leveringsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år udregnet fra produktet er installeret. Kan dette heller ikke dokumenteres, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra datokoden på armatur eller armatur-dele.

Forbehold i garantien
Garantien er forbundet med følgende forbehold:

* Garantien omfatter ikke forhold som skyldes fejlagtig installation eller urenheder i vandet
* Alle armaturer skal opbevares frostfrit og frostskader er således ikke omfattet af garantien.
* Skader som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse dækkes ikke. Med hensyn til vedligeholdelse og pleje henvises til de i emballagen vedlagte anvisninger.
* Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer.
* GROHE A/S skal godkende eventuelle reparationer inden de udføres.
* Der henvises i øvrigt til AB-VVS, hvoraf der bl.a. fremgår at køber med hensyn til demontering og montering er forpligtet til at bidrage med to arbejdstimer pr. skadestilfælde.

Betingelser for den 5-årige garanti
10 års garanti

Udvidet GROHE Producentgaranti for Professionelle produkter

Udnyt vores udvidede GROHE PROFESSIONAL garanti over en periode på 10 år fra købsdatoen på dit GROHE produkt finder sted i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for udvalgte produkter tilgængelige for forbrugerne under GROHE brandet.

Den udvidede GROHE producentgaranti er gældende for produkter købt af certificerede GROHE forhandlere efter 1. April 2014. Det er en forudsætning for at garantien er gældende at man kan fremvise en gyldig kvittering på produktet med købsdatoen, og navn og adresse på forhandler.

Betingelser for fuld garanti