EN FREMTIDSORIENTERET OG BÆREDYGTIG PRODUKTION

Alle GROHE-produktionsfaciliteter i verden følger strenge krav for miljø, sundhed og sikkerhed.

Bæredygtighed har mange facetter for en international virksomhed som GROHE, og en energieffektiv produktion er en af dem. GROHE driver tre produktionsfabrikker i Tyskland og tre i udlandet, hvilket forpligter os til at producere vores produkter så bæredygtigt som muligt, samtidig med at vi tager hensyn til omkostninger. En del af indsatsen består i, at GROHE løbende forbedrer alle produktionsprocesser for altid at opfylde alle miljø-, sundheds- og sikkerhedskrav.

Som en verdensførende producent af sanitetsprodukter skal GROHE fungere som en rollemodel for hele branchen og tage en proaktiv tilgang til nutidens miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. Alle GROHE-fabrikker i hele verden er afhængige af centralt beliggende organisatoriske retningslinjer og procedurer inden for miljø, sundhed og sikkerhed. At overholde disse lokale krav har høj prioritet og overvåges gennem regelmæssige interne og eksterne EHS (miljø, sundhed, sikkerhed) kontrol. Alle centrale enheder og fabrikker i Europa er certificeret i henhold til ISO 14001, den førende internationale standard for miljøledelsessystemer siden 2003; den thailandske fabrik i Klaeng fulgte efter i 2004.

EN KONTINUERLIG MILJØINDSATS

I vores produktion lægger vi vægt på energi og ressourceeffektivitet, mindre affald og mere genanvendelse, lavt vandforbrug og klimabeskyttelse. I 2007 begyndte vi at beregne vores aftryk på miljøet. Til en start var det blot alle produktionssteder, men i 2010 blev det udvidet til også at omfatte vores logistikprocesser.

I mange år har vi med succes øget vores niveau af genanvendelse. Dette gælder især på de internationale fabrikker. Næsten alt affald kan straks gensmeltes og genbruges i processen.

Plastdele, der ender som affald i produktionen, nedbrydes i granulater og føres tilbage i den samme maskine. Derudover lægger GROHEs indkøbsafdeling stor vægt på bæredygtighed. Leverandører og tjenesteudbydere underskriver dokumenter, der kræver, at de overholder GROHEs standarder for både miljø, sundhed og sikkerhed.

Energi- og ressourceeffektivitet er vigtige træk ved GROHE-produkter, ikke kun i dagligdagen, men også i fremstillingen. Nye processer og teknologier på tværs af virksomheden har ført til betydelige reduktioner i ressourceforbruget. Investeringer i bæredygtighed giver ofte også økonomiske fordele. Dette viste sig eksempelvis på GROHE-anlægget i Hemer, hvor det årlige gasforbrug er reduceret med ca. 20 procent efter installationen af varmegenvindingssystemer og en ny affedtningsenhed. Samtidig er det årlige elforbrug også reduceret med 20 procent ved både at installere et kompressorkontrolsystem og modernisere belysningssystemet i fabrikshallen.

Sprøjtestøbning er fortsat en væsentlig del af armaturproduktionen, og den nødvendige energi til at smelte metallerne er vigtigt at tage hensyn til. GROHE har reduceret energiintensiteten markant gennem effektiv genvinding af spildvarme. Vi har også implementeret flere programmer, der sigter mod at reducere mængden af materiale; Som et resultat er vægten af en 1-grebs håndvaskarmatur reduceret med 30 procent.

FOKUSER PÅ RENT VAND

Da GROHE handler om vand, spiller streng kontrol med forurening på alle niveauer en vigtig rolle. Tysklands strenge grænser for spildevand og luftforurening gælder også for internationale produktionssteder. Moderne og konsekvent overvågningsteknologi bruges til at udelukke vandforurening gennem kølesmøremidler, der anvendes i fremstillingsprocesser. På den thailandske fabrik i Klaeng har virksomheden installeret et renseanlæg til akvatisk vegetabilsk vand, der renser spildevand ved hjælp af mikroorganismer. Spildevandssystemet på GROHE-anlægget i Hemer er også blevet moderniseret grundigt. Derudover fortsætter virksomheden med at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at afbøde andre miljømæssige risici. Alle produktionssteder har beredskabsplaner og gennemfører regelmæssigt evakuering og brandøvelser.

Bæredygtig produktion på GROHE understøttes af virksomhedens forpligtelse til at beskytte miljøet og beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed.