GROHE Blue

CO2 beholder:

Hvordan kan jeg bestille CO2 flasker?

CO2 flasker er nemme at købe i vores onlinebutik. Du kan også bestille påfyldninger til tomme GROHE CO2 flasker. Flere oplysninger om ordreprocessen findes i vores online-butik
( https://shop.grohe.co.uk/da_DK/).

Passer flasker fra andre producenter?

Desværre er 425 g CO2 flasker ikke standardiserede i EU, og ventiler og forbindelser varierer. Brug af en tredjeparts CO2 flasker kan derfor resultere i beskadigelse af CO2 trykreduktionsventilen og tætningerne indbygget i den. Dette kan føre til CO2 udslip, hvilket truer dit helbred som bruger. Hvis systemet beskadiges af en tredjeparts CO2 flasker, bortfalder den frivillige producentens garanti. Kun ved at bruge vores CO2 flasker kan du derfor være sikker på, at alt passer og er i fuld funktionsdygtig tilstand.

Kan CO2 flasker, der er større end 425g flasker, bruges?

Nej, kun originale GROHE 425 g CO2 flasker passer. Større flasker og / eller flasker fra andre producenter må ikke bruges.

Vil CO2 flasker større end 2 kg flasker passe?

Nej, kun 2 kg CO2 flasker passer. Desværre kan større cylindre ikke bruges.

Hvordan bortskaffer jeg en CO2 flaske?

Hvis du ikke længere ønsker at bruge dine eksisterende CO2 flasker og ikke ønsker at genopfylde dem, kan du bortskaffe dine CO2 flasker hos dit lokale genbrugscenter. Mere information kan fås hos dit lokale bortskaffelsesfirma.

Kan jeg også installere CO2 flasker vandret?

Nej, CO2 flasker skal kun installeres og opbevares / transporteres lodret.

Hvor mange liter rummer min CO2 flaske?

425 g CO2 flasker holder ca. 50 - 60 liter, 2 kg CO2 flasker holder op til 350 liter.

Hvordan kan systemet fortælle, at CO2-flasker er tomme?

Forbrug beregnes ud fra strømningshastigheden. For eksempel, hvis der kommer lidt mere CO2 end normalt ud af din CO2 flaske, når du skruer den på dit GROHE Blue system, kan dit system ikke tage dette i betragtning. Systemet vejer ikke CO2 flasken. Derfor er det altid vigtigt at nulstille det, når CO2 flasken er udskiftet.

Filtre:

Hvilket filter passer til mit system?

Hhome:

Systemet er indstillet på basis af lokal karbonathårdhed (° dKH). Hvis karbonathårdheden er <9 ° dKH, skal du bruge aktivt kulfilter 40547001. For karbonathårdhed> 9 ° dKH skal du bruge det medfølgende standardfilter. For karbonathårdhed> 9 ° dKH har du i stedet for at bruge standardfilteret også mulighed for at bruge magnesiumfilteret 40691001.

Prof:

Systemet indstilles på basis af lokal karbonathårdhed (° dKH). Hvis karbonathårdheden er <9 ° dKH, skal du bruge aktivt kulfilter. For karbonathårdhed > 9 ° dKH skal du bruge et af standardfiltrene afhængigt af dit forventede forbrug. For karbonathårdhed > 9 ° dKH har du i stedet for at bruge standardfilteret også mulighed for at bruge magnesiumfilteret 40691001.

Hvad fjerner filteret?

Ledningsvandet fra vandhanen, som allerede er i høj kvalitet renses i fire trin, og dets smag forbedres.

1. forfilterring som fjerner store partikler.

2. højtydende ionbytter reducerer kalkindholdet, filtrerer tungmetaller som bly og kobber fra vandet

3. Aktivt kulfilter fjerner stoffer, der forringer lugt og smag, såsom klor

4. Det fine partikelfilter fanger alle partikler over en størrelse på 10 μm.

Hvordan nulstiller jeg filteret?

Når filteret er udskiftet, skal du trykke på knappen til venstre på køleren / karbonatoren og holde den nede, indtil “rF” begynder at blinke på displayet. Slip derefter venstre knap, og tryk på den igen, indtil “rF” holder op med at blinke. Meddelelsen “99” vises nu (= restfilterkapacitet). Filteret nulstilles derefter.

Passer filtre fra andre producenter?

Nej, kun originale GROHE filtre passer.

Hvordan får jeg nye filtre?

Du kan f.eks. købe nye filtre i vores onlinebutik ( https://shop.grohe.co.uk/da_DK/).

Hvordan bortskaffer jeg filteret?

Det brugte filter bortskaffes sammen med det resterende affald.

Kan jeg også installere filteret vandret?

Ja, filteret kan også installeres vandret.

Hvor længe holder filteret?

Den maksimale holdbarhed for en uåbnet udskiftningsfilterpatron er to år

Hvordan justerer jeg systemet til filteret?

Systemet indstilles på baggrund af lokal karbonathårdhed (° dKH). For at gøre dette kan du bruge de medfølgende målestrimler. En oversigt over, hvad der skal indstilles til hvilken værdi, kan findes i vejledningen, der følger med GROHE Blue systemet. Det er vigtigt, at du justerer køler / karbonator og filterhoved.

Hvad skal jeg huske, når jeg bruger et andet GROHE-filter?

Du skal “fortælle” systemet, at der nu bruges en anden filtermodel. Dette skal indstilles i henhold til tabeloversigten i guiden, der følger med GROHE Blue systemet.

Hvornår skal du skifte filter?

Filteret skal udskiftes, når kapacitetsgrænsen er nået eller efter et år (alt efter hvad der indtræffer først). Filterets resterende kapacitet vises på køle- / kulsyre-displayet eller i appen. Hvis den resterende kapacitet er <10%, blinker LED'en på håndtaget, og afhængigt af indstillingerne modtager du en push-besked, der fortæller dig, at filteret snart skal udskiftes.

Kan du bruge GROHE Blue og GROHE Red uden BWT-filteret, hvis vandet er meget godt?

GROHE Blue kan kun bruges med BTW-filteret.

Hvilke filterstørrelser er tilgængelige?

Der er 3 filterstørrelser: 600 liter (40404000), 1.500 liter (40430000) og 3.000 liter (40412000).

Er alle filtre udskiftelige med hinanden?

Ja, alle filtre har de samme forbindelser.

Hvor er filteret installeret?

Det er installeret under vandhanen (f.eks. usynligt under vasken). Enten direkte ved køleren eller på et andet let tilgængeligt sted nær køleren.

Kan jeg tilpasse filteret til forskellige niveauer af vandhårdhed?

Ja, filtrene kan indstilles til forskellige hårdhedsniveauer. En justeringsskrue findes øverst på filterhovedet. Spørg dit vandforsyningsselskab om vandets hårdhedsgrad i dit lokale område.

Skal vandforsyningen slukkes, når filteret udskiftes?

Nej. Stopventiler er allerede indbygget i filterholderen. Når filteret fjernes, stopper strømmen automatisk.

Generalt:

Hvorfor har jeg brug for køleren / karbonatoren? Kan køling slukkes?

Køleren / karbonatoren er påkrævet til karbonatiseringen af kuldioxid i drikkevand og er derfor nødvendig til produktion af kuldioxid i drikkevand. Jo koldere vandet er, jo mere kan kuldioxid bindes. Karbonatoren bør ikke slukkes af hygiejne- og forureningsårsager.

Hvor stor kan afstanden være mellem vandhanen og køleren / karbonatoren? Er det muligt at placere køler et andet sted end under vasken?

Med de dele, der følger med GROHE Blue systemet, er den maksimale tilladte afstand mellem vandhanen og køleren / karbonatoren 75 cm. Ved hjælp af forlængersættet 40843000, der fås som tilbehør, er det muligt at installere det i en afstand på op til 5 m. Det betyder, at du også kan placere køleren / karbonatoren i et tilstødende rum eller et kælderrum, der er placeret nedenunder. Bemærk dog, at slangeudvidelsen skal holdes så kort som muligt.

Hvad er forskellen mellem GROHE Blue Home + GROHE Blue Professional?

GROHE Blue Home er løsningen til hjemmet og ikke kommerciel brug. GROHE Blue Professional er forretningsløsningen, men kan også bruges derhjemme. Forskellen ligger i systemernes kapacitet. GROHE Blue Professional er designet til store grupper af brugere.

Hvad er løsningen for lavt tryk?

Hvis du har brug for en løsning til lavt tryk, kan du ud over dine eksisterende lavtrykshaner bruge GROHE Blue Mono (varenr. 31498001 / 31498DC1 GROHE Blue Home eller 31302002 / 31302DC2 GROHE Blue Professional). Din køkkenvask ville have to vandhaner. Et andet alternativ ville være en kombination med vores GROHE Red. I dette tilfælde erstattes den eksisterende lavtrykskedel med vandhane af vores GROHE Red med kogende vandkedel og det specielle tilbehør Grohe Red blandeventil. Din vask vil også have to vandhaner i denne løsning.

Hvad er løsningen, hvis jeg har brug for en stopventil til enheden?

Her kan du bruge vores GROHE-switch (varenr. 40402000), en batteridrevet stopventil til opvaskemaskiner, som tilbehør.

Hvilket materiale er GROHE Blue® slanger lavet af?

Slangerne er lavet af PEX. Dette materiale er godkendt til drikkevand og bruges også i drikkevareindustrien.

Hvordan vedligeholder jeg hanen?

Ud over rengøring med rengøringspatronen skal indblæsnings- og udblæsningsgitrene også rengøres regelmæssigt. Slangerne, indstillingen af karbonathårdhed og belufteren bør også kontrolleres regelmæssigt. Filterhovedet skal udskiftes efter fem år. GROHE tilbyder også vedligeholdelseskontrakter. Kontakt os via vores kontaktformular, hvis dette er af interesse.

Hvor ofte skal systemet rengøres?

Systemet skal rengøres en gang om året ved hjælp af rengøringspatronen 40434001. For at gøre dette skal du bruge en engangsadapter til rengøringspatronen 40694000 (denne adapter leveres allerede med GROHE Blue Professional). Hvis systemet drives i den offentlige / kommercielle sektor (f.eks. i en virksomheds køkken eller pauserum), skal rengøringen finde sted to gange om året. Du kan få rengøringspatronen og adapteren i vores onlinebutik ( https://shop.grohe.co.uk/da_DK/).

Hvad er det justerbare temperaturområde ved køleren / karbonatoren?

Vandtemperaturen ved køleren / karbonatoren kan indstilles til mellem 4 og 10 ° C. Det er indstillet til det koldeste niveau i fabriksindstillingerne. Jo koldere vandet er, desto mere kuldioxid kan bindes i det. Dette betyder, at en stigning i temperatur har indflydelse på vandets CO2 indhold.

Systemet bruges ikke i et stykke tid (f.eks. ferie). Hvad skal jeg overveje?

Hvis systemet ikke bruges i en periode mellem to dage og fire uger, skal det skylles inden genbrug: (Tabel i filtervejledning). Hvis systemet ikke bruges i mere end fire uger, skal filteret udskiftes.

Hvad er den automatiske skylningsfunktion?

I GROHE Blue Home, hvis du ikke har brugt systemet i en periode på 24 timer, kontrollerer den automatiske skylningsfunktion via appen, om der skal ledes vand gennem systemet for at forhindre stagnation. Filtreret vand uden kuldioxidblanding løber derefter i ca. et minut.

Er der brug for energi til at køre vandhanen, og hvor meget strøm forbruges?

Home:

GROHE Blue Home bruger ca. 0,0157 kWh elektricitet på en time. Værdierne udgør et gennemsnit over en 24-timers periode med forskellige tegningsprocesser. Figuren afhænger af en række variabler såsom brugsfrekvens og omgivende forhold.

Prof:

GROHE Blue Professional bruger ca. 0,014 kWh elektricitet på en time. Værdierne udgør et gennemsnit over en 24-timers periode med forskellige tegningsprocesser. Figuren afhænger af en række variabler såsom brugsfrekvens og omgivende forhold.

Hvor langt kan slangen trækkes ud?

Slangen til filteret og CO2-cylinderen kan forlænges med op til 3 m. Slangen fra køler til vandhanen kan forlænges med 0,90 m. Forsigtig: den elektriske installation kan ikke udvides.

Planlægning

Hvor stort skal køkkenskabet være?

Home:

Køkkenskabet skal have en bredde på mindst 300 mm og en dybde på mindst 510 mm

Prof:

Køkkenskabet skal have en mindste bredde på 600 mm og en mindste dybde på 500 mm. Skabsåbningen skal være mindst 430 mm høj.

Hvad er løsningen til affaldsseparationssystemer?

Vi tilbyder kompatible affaldsseparationssystemer til GROHE Blue, så du også kan fortsætte med at bruge dit køkkenskab til affaldsseparation. Du kan finde vores affaldsseparationssystemer

https://www.grohe.dk/da_dk/kokken/kokken-tilbehor.html

Skal jeg virkelig sørge for, at der er åbninger i mit køkkenskab og fodpanel?

Ja, du skal sikre dig, at der er åbninger til ventilation og luftning af køler / karbonator.

Kan jeg også installere køler / karbonator vandret?

Nej, desværre er det ikke muligt at installere det vandret.

Er kombination med fodkontrol mulig?

Er det muligt at kombinere det med fodkontrol til versioner med udtrækkelig tud?

Hvad skal der tages i betragtning under planlægningen?

Der er meget at huske på under planlægningen. Køkkenskabet, hvor køleren / karbonatoren placeres, skal være stor nok. Du bør også kontrollere, om hanen kan placeres på det ønskede sted, baseret på dens dimensioner. Desuden bør du også på forhånd finde ud af om karbonathårdhed (° dKH) ift. dit ledningsvand. Hvis du har et vandblødgøringssystem, der reducerer vandets hårdhed, især karbonathårdhed, skal du også kontrollere niveauerne for dit ledningsvand.

Fejl:

Hvordan kan jeg tilføje mere kuldioxid til vandet?

Kuldioxidblandingen er en fast værdi. Imidlertid påvirkes kuldioxidbinding i vand af forskellige faktorer. Jo koldere vandet fra køler / karbonator er, desto mere kuldioxid kan bindes. En anden faktor er den korrekte justering af vandet baseret på den lokale karbonathårdhed (° dKH). Hvis karbonathårdheden er <9 ° dKH, bør det aktive kulfilter 40547001 under alle omstændigheder anvendes, da dette ikke gør vandet endnu blødere. For karbonathårdhed> 9 ° dKH kan du bruge det normale standardfilter.

Når filteret udskiftes, er det nye filter løst. Hvad skal jeg gøre?

En tætning er glidet ind i filterhovedet. Sæt dette tilbage i den rigtige position for at genforsegle systemet.

Der er en lækage i systemet, når rengøringspatronen indsættes. Hvad skal jeg gøre?

En tætning er glidet ind i filterhovedet. Sæt dette tilbage i den rigtige position for at genforsegle systemet.

Jeg indsatte en ny CO2 flaske. Systemet læser stadig “EC”. Hvad skal jeg overveje?

Efter installation af en ny GROHE CO2 flaske skal systemet nulstilles. Hold knappen nede på højre side af køleren / karbonatoren, indtil displayet begynder at blinke. Meddelelsen “ro” vises i displayet. Hold derefter knappen til højre nede, indtil displayet holder op med at blinke. Hvis du trækker vand indeholdende kuldioxid, får du nu vist den resterende kapacitet af CO2 flasken.

Når jeg trækker vand med kuldioxid, er der kun en piblen. Hvad sker der?

CO2 flasken er tom og skal udskiftes.

Displayet viser fejlkode E1, håndtaget blinker rødt, og filtreret vand kommer ikke ud af vandhanen. Hvad skal jeg gøre?

Årsagen er pumpens sikkerhedsafbrydelse, hvorfor spændingsforsyningen skal være slukket i ca. 30 sekunder, før dette tændes igen. En anden årsag kan være, at filteret ikke er monteret lige /rigtigt

Displayet viser fejlkode E3, og filtreret vand kommer ikke ud af vandhanen. Hvad skal jeg gøre?

Fejlkode E3 opstår, når der er et problem med forbindelsen mellem vandhanen og køleren / karbonatoren. Et defekt plug-in-stik kan også være årsagen til fejlen, hvorfor dette skal kontrolleres. Kontakt GROHE kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

Displayet viser fejlkode E5, håndtaget blinker rødt, og filtreret vand kommer ikke ud af vandhanen. Hvad skal jeg gøre?

Dette skyldes en køler- eller karbonator fejl. For at løse årsagen til dette problem skal spændingsforsyningen være slukket i 30 sekunder og derefter tændes igen.

This is caused by a cooler or carbonator error. To deal with the cause of this issue, the voltage supply must be switched off for 30 seconds, then switched on again.

Displayet viser fejlkode E7, og håndtaget blinker rødt. Hvad skal jeg gøre?

Fejlkode E7 betyder, at systemet har registreret fugtighed inde i køleren. For at løse dette problem skal spændingsforsyningen være slukket i 15 minutter og derefter tændes igen. Hvis der er kondens, er køleren klar til drift igen. Hvis lækage opstår, vises fejlmeddelelsen igen, og GROHE kundeservice skal konsulteres.

Displayet viser fejlkode E8, og håndtaget blinker orange. Hvad skal jeg gøre?

Fejlkode E8 forårsages, når filterkapaciteten overskrides. For at løse denne fejl skal filterpatronen straks udskiftes. Slutbrugeren kan let gøre dette. En guide til udskiftning af filterpatronen findes på vores hjemmeside.

Displayet viser fejlkode E9 skiftevis med HI. Hvad skal jeg gøre?

Fejlkoden E9 betyder, at køleren / karbonatoren er overophedet. For at håndtere denne fejl skal du sikre dig, at GROHE Blue håndtaget er lukket, og køler-karbonatoren er tilstrækkelig ventileret. Den omgivende temperatur bør ikke være mere end 32 grader. Køleren skal afkøles i mindst 10 - 15 minutter. Fejlkoden E9 kan derefter nulstilles.

Hvordan nulstiller jeg fejlkoden E9?

Fejlkoden E9 betyder, at køleren / karbonatoren er overophedet. For at håndtere denne fejl skal du sikre dig, at GROHE Blue-håndtaget er lukket, og køler-karbonatoren er tilstrækkelig ventileret. Den omgivende temperatur bør ikke være mere end 32 grader. Køleskabet skal afkøles i mindst 10 - 15 minutter. Fejlkoden E9 kan derefter nulstilles.

Fejlkode E9 nulstilles, og EE vises nu på displayet. Hvad skal jeg gøre?

Hvis EE blinker, eller problemet ikke kan afhjælpes, skal du afbryde spændingsforsyningen til køleren / karbonatoren. Du skal også notere kølerens / karbonatorens serienummer og kontakte en specialistinstallatør eller kontakte GROHE Service Hotline via e-mail under TechnicalSupport-HQ@grohe.com. Bemærk: GROHE Blue Home køleren / karbonatoren kun kan repareres af GROHE kundeservice.

Displayet viser EC, og håndtaget blinker hvidt. Hvad skal jeg gøre?

Fejlkode EC er forårsaget af en CO2 flaske, der næsten er tom eller ikke er nulstillet. Fejlen kan løses ved at udskifte CO2 flasken og nulstille. En guide til udskiftning og nulstilling af CO2 flasken findes på vores hjemmeside.

Der strømmer ikke vand fra GROHE Blue hanen. Hvad skal jeg gøre?

Denne fejl kan have flere årsager. Først og fremmest skal du kontrollere, om filteret er indsat korrekt. Kontroller i så fald slangerne for knæk. Vandforsyningen skal også være tændt. Alle stopventiler skal være helt åbne.

Jeg kan ikke tilmelde mig GROHE for at registrere mit produkt. Hvad skal jeg gøre?

For at registrere et produkt skal du have en GROHE konto. Alternativt kan du tilmelde dig GROHE ved hjælp af en eksisterende Facebook- eller Google konto.

GROHE Blue køleradgangspunktet er ikke synligt. Hvad skal jeg gøre?

Årsagen kan være, at konfigurationstilstand / adgangspunkt ikke er aktiveret. For at løse problemet skal du trykke på knapperne  og  på GROHE Blue Home køleren i mindst 3 sekunder, indtil SE blinker på displayet. Derudover skal Wi-Fi være aktiveret på din smartphone, og du skal have en kontinuerlig, uafbrudt internetforbindelse. Hvis du kun kan se andre trådløse netværk, skal du kontakte GROHEs kundeservice.

GROHE Blue netværksintegration mislykkedes. Hvad skal jeg gøre?

Årsagen er, at GROHE Blue Home køleren er uden for modtagelsesområdet. For at løse dette problem skal du ændre placeringen af Wi-Fi routeren eller bruge en Wi-Fi repeater.