GROHEs grønne omstilling

Vejen mod bæredygtighed og cirkulær økonomi

GROHE er et af verdens førende brands inden for armaturer til køkkener og komplette sanitære løsninger til badeværelser. GROHE har over 7.000 ansatte i 150 lande bl.a. på salgskontoret i Danmark, der også huser det nordiske hovedsæde.  Siden 2014 har GROHE været en del af den børsnoterede japanske koncern LIXIL Group Corporation sammen med en række andre nøglebrands indenfor sanitet og byggeri.

Byggeriet i Norden står generelt for 30 procent af den samlede CO2-udledning og 35 procent af al affald, mens 40 procent af den energi, vi forbruger anvendes i bygninger - primært til opvarmning af bl.a. varmt vand. Markedets krav til branchens leverandører om ressourcebesparelser, bæredygtighed og cirkulær økonomi er derfor konstant stigende. Som førende leverandør til branchen af moderne sanitetsprodukter som brusere, toiletter, armaturer har GROHE siden 2000 arbejdet målrettet på kontinuerligt at leve op både til disse krav og FNs klimamål ved at mindske vores klimaaftryk både fra produktionen og fra de produkter, vi tilbyder vores kunder. Dette er en afgørende forudsætning for, at vi konstant kan være en attraktiv leverandør for vores kunder

PRODUKTION

Affaldsgenbrug på 99 procent, målrettet arbejde mod CO2-neutral produktion og udskiftning af plastkomponenter i produktemballage med miljøvenlige alternativer er vigtige resultater af denne indsats.

CO2-neutralitet

De LIXIL-fabrikker, der producerer armaturer til GROHE, har siden 2020 arbejdet på at blive så CO2-neutrale, som det er muligt for en produktionsvirksomhed med de eksisterende teknologier. Arbejdet har omfattet målrettet investering i reduktion af drivhusgasemissioner og øget energieffektivitet bl.a. ved konvertering til grøn elektricitet og investeringer i solteknologi, kombinerede varme- og kraftværker samt innovative ressourcebesparende produktionsprocesser.

Fuld CO2-neutralitet er opnået ved, at de resterende uundgåelige CO2-emmissioner er kompenseret ved køb af kvoter i projekter i Indien og Malawi, der har opnået WWF’s Gold Standard for bæredygtig, økologisk og social udvikling.

Det langsigtede mål er at leve op til EU’s mål om 100 % CO2-neutralitet uden brug af kvoter i 2050 og dermed være helt uafhængig af fossile brændstoffer.

Fra lineær til cirkulær produktion

Cirkulær økonomi er et centralt virkemiddel til at nedbringe verdens overforbrug af ressourcer, og det i særlig grad gælder for byggeindustrien, som står for mere end 50 procent af verdens materialeforbrug. I Danmark og resten af EU øges krav fra bygherrerne derfor om, at materialeproducenterne vurderer sammensætningen og behandlingen af deres produkter ud fra en cirkulær tankegang. Samtidig lægger bygningscertificeringer som DGNB, LEED og BREEAM mere og mere vægt på cirkulære produkter.

GROHE har arbejdet med den cirkulære model i produktionen i flere år og har bl.a. opnået resultater som en genanvendelsesandel af affald på 99% og brug af messing med en genbrugsandel på 80%.

I forbindelse med arbejdet med udvikling af cirkulære produkter er produktionen omlagt fra den lineære "take-make-waste-model” til en cirkulær model, der gør det muligt, at produktet efter endt levetid kan skilles ad i komponenter og bruges en-til-en i et nyt produkt. Dermed reduceres brugen af nye ressourcer drastisk.

GROHES omstilling til cirkulær økonomi er en radikal manøvre, der har afgørende indflydelse på hele værdikæden fra udvikling over indkøb til produkter, salg og relationer til markedet. I den forbindelse arbejder GROHE målrettet på at etablere samarbejder med andre cirkulære virksomheder, bl.a. vedr. fælles tilgange og stordriftsfordele til løsninger af returkoncepter for udtjente produkter. Det drejer sig bl.a. om restmaterialer og genanvendte materialer, der kan gøre gavn som alternativt råmateriale i andre virksomheders produktion af nye materialer. Et godt eksempel er GROHEs samarbejde med designvirksomheden Mater, der genanvender plastaffald fra GROHE i deres produktion af eksklusive high-end designermøbler.

Som det første førende brand i sanitetsindustrien med cirkulær produktion er vi for øjeblikket i samarbejde med branchen ved at etablere definerede generelle processer for tilbagetagelse af cirkulære produkter. Målet er, at så mange komponenter som muligt kan holdes i kredsløbet på den bedst mulige måde, så alt bliver recirkuleret, når produktet har udtjent sin værnepligt hos en slutkunde. Indtil disse processer er udviklet og godkendt forventeligt i 2024 bruger vi eksisterende lokale løsninger, således at returnerede produkter skal bringes tilbage til lokale skrothandlere, kommunale genbrugsstationer eller kommercielle genbrugsstationer.

Reduceret plast i emballager

Siden 2018 har GROHE haft målet om, at skifte til 100% plastfri emballager for at medvirke til at reducere plastaffald i havene. Og i foråret 2022 nåede vi en stor milepæl i dette arbejde, da det lykkedes at fjerne al unødig plast fra emballagerne. Dette har indtil videre resulteret i 37 mio. stk. sparet plast om året

PRODUKTER

Med det øgede fokus på bæredygtighed, hygiejne og vand som en begrænset ressource arbejder GROHE konstant på at udvikle og tilbyde produkter, der kan hjælpe både forbrugerne og bygherrer med at minimere deres og deres bygningers klimaaftryk.

Vand- og energibesparelser

I forhold til traditionelle produkter kan man med GROHEs vand- og energibesparende teknologier som udgangspunkt opnå besparelser på mellem 30 til 40 procent på vandforbruget. Gode eksempler på relevante vandbesparende teknologier er berøringsfrie og sensorstyrede armaturer og toiletter, som ikke kun medvirker til vandbesparelser men også lever op til Sundhedsstyrelsens hygiejneråd med skift til sensorstyret og kontaktløs betjening.

GROHEs vandhaner med integrerede vand- og energibesparende teknologier som fx Silkmove SL og EcoJoy reducerer både vand- og energiforbruget En husstand på fire personer kan fx spare ca. 279 kg CO2 og omkring 31.412 liter vand om året.

Cirkulære produkter

GROHE har i 2021 lanceret fire cirkulære produkter, der er designet og fremstillet, således at alle komponenter i princippet kan benyttes til produktion af nye produkter. Det drejer sig om tre af de mest sælgende armaturer til badeværelse og køkken samt en brusetermostat, der alle er Cradle to Cradle Certified ® i guldkategorien

Cradle to Cradle produktstandarden er verdens førende videnskabsbaserede certificering, og den administreres af den uafhængige non-profit organisation, Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Den omfatter strenge krav til sikker, ansvarlig og cirkulær tilgang til håndtering af materialer og produkter. For at opnå certificeringen evalueres et produkt ud fra fem kriterier; materialesundhed, genanvendelighed, vedvarende energi, vandeffektivitet samt social retfærdighed. Hvert produkt tilegnes derefter en certificering; enten basis, bronze, sølv, guld eller platin.

De certificerede produkter giver bygherrer, projekterende og installatører sikkerhed for, at alle materialer bliver genbrugt eller genanvendt, at de er funktionsdygtige og uden uønskede stoffer, samt at der er sporbarhed og dokumentation for produkterne igennem hele processen. Samtidig hjælper de branchen med at imødekomme de myndighedsreguleringer og standardiseringer, som alle eksperter forventer vil bliver indført i de kommende år i takt med, at krav om adfærdsreguleringer for vand- og energiforbrug øges.

GROHEs indsats for lancere cirkulært design i byggebranchen er blevet anerkendt af det verdenskendte design- og arkitekturmagasin Wallpaper med en Smart Space Award for ”BEST SUSTAINABLE STEP FORWARD”

Miljøvaredeklarationer (EPD’er)

For at gøre det lettere at vælge de mindst klimabelastende produkter for byggebranchens udførende og projekterende har GROHE i 2022 lanceret miljøvaredeklarationer (EPD’er Environmental Product Declaration) for 18 forskellige grupper med i alt 600 af vores bedst sælgende produkter.

EPD’erne gør det således lettere at leve op til de nye klimakrav om livscyklusvurderinger (LCA) for nybyggerier i Bygningsreglementet med en maksimal grænse for CO2-udslip pr. kvadratmeter for det samlede byggeri. Samtidig kræver grønne certificeringsordninger som DGNB, BREEAM og LEED oplysninger på samme niveau som i EPD’erne.

En EPD dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles ud fra anerkendte europæiske og internationale standarder. Det er dermed en standardiseret metode til at levere informationer om energi og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelse og bortskaffelse af produktet.

REDUCERING AF CO2-AFTRYKKET

GROHE stræber altid efter at forbedre vores bæredygtighed og ikke kun med hensyn til egen produktion. Vi bruger intelligente teknologier til at hjælpe forbrugerne med at minimere deres personlige CO2-fodaftryk. Vil du også bidrage til et bedre miljø? Læs vores tips, der hjælper dig med at spare vand og energi, og find GROHEs vandbesparende produkter, der kan hjælpe dig med at gøre det. Du finder også flere oplysninger om GROHEs bæredygtige produktion og vores projekter til kompensation for den uundgåelige CO2-udledning.