Garanti & generelle betingelser

GROHE yder en udvidet 5 års garanti for produkter købt efter 01.01.2012

Generelle garantibestemmelser

Varer behæftet med fabrikationsfejl repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 5 år fra produktet er leveret. Hvis produktets installationsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datokode på armatur/armatur-dele.

Produkter købt før 01-01-2012 er alene omfattet af en 2 års garanti.

Garantiforbehold

• Garantien omfatter ikke forhold som skyldes fejlagtig installation eller urenheder i vandet.

• Alle armaturer skal opbevares frostfrit. Frostskader er således ikke omfattet af garantien.

• Skader som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse dækkes ikke. Med hensyn til vedligeholdelse og pleje henvises til de medfølgende anvisninger.

• Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer. Der ydes alene 2 års garanti på batterier.

• På armaturer forsynet med keramisk indsats ydes der 5 års garanti mod dryp fra tud/udløb.

• Der henvises i øvrigt til de begrænsninger der fremgår af AB-VVS.

GROHE yder en udvidet 10 års garanti for følgende produkter købt efter 01.01.2012:

• Grohe Rapid SL indbygningscisterner med manuel betjening

• Rapido og andre indbygningsbokse

Den udvidede 10-års garanti dækker alene indbygningsdele. Synlige dele som fx trykplader er ikke omfattet af garantien.

Garantiforbeholdene er de samme som for den udvidede 5-årsgaranti.

Reservedele

GROHE garanterer, at der kan leveres reservedele til de købte produkter i 15 år efter købet.

Reklamation

Følgende retningslinjer skal følges ved eventuelle reklamationer:

Fejl konstateret ved modtagelse af produktet meddeles øjeblikkeligt til leverandøren for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering.

Fejl konstateret i forbindelse med eller efter installation meddeles leverandøren eller Grohe’s serviceafdeling for nærmere aftale med hensyn til afhjælpning eller returnering.

Ved større skader: udfør kun ”førstehjælp”, og kontakt så Grohe’s serviceafdeling samt forsikringsselskab, før der gøres yderligere.

Returvarer

Varer modtages kun retur via VVS-grossist og efter forudgående aftale, hvor Grohe oplyser returforsendelsesnummer, som, sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvaren.

Varerne skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes der 30 % i returfradrag.

Levering

Grohe produkter forhandles via VVS-grossisterne. Levering ab lager til de af grossisterne anviste adresser i Danmark medmindre andet er aftalt.

Prisændringer

Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående varsel.

Varer faktureres altid til den på leverings-/fakturerings-tidspunktet gældende pris.

Gebyrer

Hvor ingen anden aftale foreligger påføres enhver ordre fragt- og ekspeditionsgebyr som følger:

Ordreværdi i DKK: Fragt i DKK:

0 - 1.000 95,-
1.001 - 5.000 145,-
5.001 - 10.000 185,-
Over 10.000 0,-

For manuelle ordrer, der ikke modtages via EDI, pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-

Opdateret 03/02/2015

Vi anvender cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse med vores hjemmeside. Hvis du fortsat benytter hjemmesiden antager vi at du vil modtage cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden under fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger