Garanti & generelle betingelser

GROHE yder en udvidet 5 års garanti for produkter købt efter 01.01.2012

Generelle garantibestemmelser

Varer behæftet med fabrikationsfejl repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 5 år fra produktet er leveret. Hvis produktets installationsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktets datokode på armatur/armatur-dele.

Produkter købt før 01-01-2012 er alene omfattet af en 2 års garanti.

Garantiforbehold

• Garantien omfatter ikke forhold som skyldes fejlagtig installation eller urenheder i vandet.

• Alle armaturer skal opbevares frostfrit. Frostskader er således ikke omfattet af garantien.

• Skader som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse dækkes ikke. Med hensyn til vedligeholdelse og pleje henvises til de medfølgende anvisninger.

• Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer. Der ydes alene 2 års garanti på batterier.

• På armaturer forsynet med keramisk indsats ydes der 5 års garanti mod dryp fra tud/udløb.

• Der henvises i øvrigt til de begrænsninger der fremgår af AB-VVS.

GROHE yder en udvidet 10 års garanti for følgende produkter købt efter 01.01.2012:

• Grohe Rapid SL indbygningscisterner med manuel betjening

• Rapido og andre indbygningsbokse

Den udvidede 10-års garanti dækker alene indbygningsdele. Synlige dele som fx trykplader er ikke omfattet af garantien.

Garantiforbeholdene er de samme som for den udvidede 5-årsgaranti.

Reservedele

GROHE garanterer, at der kan leveres reservedele til de købte produkter i 15 år efter købet.

Reklamation

Følgende retningslinjer skal følges ved eventuelle reklamationer:

Fejl konstateret ved modtagelse af produktet meddeles øjeblikkeligt til leverandøren for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering.

Fejl konstateret i forbindelse med eller efter installation meddeles leverandøren eller Grohe’s serviceafdeling for nærmere aftale med hensyn til afhjælpning eller returnering.

Ved større skader: udfør kun ”førstehjælp”, og kontakt så Grohe’s serviceafdeling samt forsikringsselskab, før der gøres yderligere.

Returvarer

Varer modtages kun retur via VVS-grossist og efter forudgående aftale, hvor Grohe oplyser returforsendelsesnummer, som, sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvaren.

Varerne skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes der 30 % i returfradrag.

Levering

Grohe produkter forhandles via VVS-grossisterne. Levering ab lager til de af grossisterne anviste adresser i Danmark medmindre andet er aftalt.

Prisændringer

Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående varsel.

Varer faktureres altid til den på leverings-/fakturerings-tidspunktet gældende pris.

Gebyrer

Hvor ingen anden aftale foreligger påføres enhver ordre fragt- og ekspeditionsgebyr som følger:

Ordreværdi i DKK: Fragt i DKK:

0 - 1.000 95,-
1.001 - 5.000 145,-
5.001 - 10.000 185,-
Over 10.000 0,-

For manuelle ordrer, der ikke modtages via EDI, pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-

Opdateret 03/02/2015