Erklæring om databeskyttelse

Vi som GROHE værdsætter din interesse for vores virksomhed, vores produkter og serviceydelser. Beskyttelse af dine personoplysninger, når du bruger vores websider, er et væsentligt anliggende for os. Derfor informerer vi dig gerne i det følgende om indsamlingen af personoplysninger.

A. Ansvarlig for databehandling

Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af dette website i henhold til persondataforordningens (GDPR) er nævnt i Kolofonen .

Du kan kontakte vores koncerns databeskyttelsesrådgiver under "DataProtection@grohe.com".

Med denne erklæring om databeskyttelse informerer vi dig om omfanget af behandlingen af dine personoplysninger (herefter kun kaldt “data”).

B. Databehandling

Inden for rammerne af driften af vores website behandler vi data.

Databehandlingen omfatter også videregivelse ved overførsel.

Data, der påvirkes i denne forbindelse, behandlingsformål, retsgrundlag, modtagere og overførelser til tredjelande, kan ses herunder:

a) Logfil

Vi registrerer dit besøg til vores websider i en logfil. I den forbindelse behandles følgende data: Navnet på hvert af de besøgte websites, data og tidspunkt for adgangen, tidsforskel i forhold til Greenwich Mean Time, status for adgang, overført datamængde, browsertype og -version, det operativsystem, du bruger, referrer-URL (sidst besøgte webside), din IP-adresse og din internetleverandør. Det er nødvendigt for at opretholde sikkerheden på websitet. Vi behandler ovennævnte data på grundlag af vores legitime interesser i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f). Logfilen vil blive slettet efter syv dage, medmindre den skal bruges til afklaring eller som bevis for konkrete lovovertrædelser, som skulle være opstået i løbet af lagringsperioden.

b) Webhosting

Inden for rammerne af webhosting lagres samtlige data, der behandles i forbindelse med driften af dette website. Dette er nødvendigt for at websitet kan fungere. Vi behandler dataene på grundlag af vores legitime interesser i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f). Vi bruger tjenester fra webhosting-udbydere, som ovennævnte data overføres til, for at stille vores online-tilstedeværelse til rådighed.

c) Kontakt

Når du kontakter os, behandles dine data (navn, kontaktoplysninger, hvis du har oplyst dem) og din meddelelse udelukkende med henblik på at behandle og håndtere din forespørgsel. Vi behandler disse data på grundlag af persondataforordningens art. 6, litra 1 b) eller art. 6, litra 1 f) DSGVO for at behandle din forespørgsel.

d) Nyhedsbrev

Vi tilbyder at sende dig et nyhedsbrev for med jævne mellemrum at kunne sende dig individuelt tilpassede informationer om vores virksomhed og tilbud. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi de data (navn, e-mailadresse, dine oplysninger om virksomhedskategorien og interesser), som du har indtastet.

I den forbindelse indhenter vi følgende samtykke:

“Jeg ønsker at abonnere på Grohe A/S’ nyhedsbrev, som er tilpasset individuelt til mig og mine interesser. Jeg kan når som helst trække mit samtykke tilbage ved hjælp af frameldingslinket i nyhedsbrevet.“

Udsendelse af nyhedsbrevet efter tilmelding baseres på dit samtykke i henhold til persondataforordningens artikel 6, litra 1 a).

Tilmeldingen til nyhedsbrevet sker ved hjælp af den såkaldte “Double-Opt-In”-metode. Efter tilmeldingen sender vi dig en e-mail, hvori vi beder dig bekræfte din tilmelding for at undgå misbrug. Din tilmelding registreres for at kunne bevise, at tilmeldingsprocessen opfylder de gældende lovkrav. I den forbindelse logger og lagrer vi tidspunktet for din tilmelding og bekræftelse, samt din IP-adresse. Ved udsendelse af nyhedsbrevet bruger vi tjenesteleverandører, som vi overfører ovennævnte data til.

For at modtage detaljer om det specifikke nyhedsbrev, f.eks. indhold og udsendelsesfrekvens, henviser vi til den respektive registrerings-/tilmeldingsside.

e) Kundekonto

Når du opretter en kundekonto, giver du dit samtykke til lagring af dine personlige oplysninger (navn, adresse, e-mailadresse, bankforbindelse) samt dine brugeroplysninger (brugernavn og adgangskode). Således kan vi identificere dig som kunde og får mulighed for at administrere dine bestillinger.

Vi modtager dit samtykke således:

“Jeg ønsker at oprette en kundekonto. De bedes venligst behandle mine data til dette formål. Jeg kan når som helst trække mit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til den angivne e-mailadresse”.

Du kan finde specifikke kontaktoplysninger på de respektive registreringssider I forbindelse med benyttelse af dine rettigheder, herunder din ret til at tilbagetrække dit samtykke.

Dine data vil blive behandlet på grundlag af dit samtykke i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 a).

f) Afvikling af køb og tilsendelse af produktet

Vi behandler dine bestillingsoplysninger for at afvikle købsaftalen. Databehandlingen foretages derfor i overensstemmelse på grundlag af persondataforordningens art. 6, litra 1 a).

Vi overfører dine adresseoplysninger til den virksomhed, som er bemyndiget til leveringen. Vi overfører også din e-mailadresse eller dit telefonnummer for at aftale et leveringstidspunkt (advis) med den virksomhed, som er bemyndiget til leveringen, hvis dette er nødvendigt for at afvikle aftalen.

Vi overfører dine transaktionsoplysninger (navn, bestillingsdato, betalingsmåde, forsendelses- og/eller modtagelsesdato, beløb og betalingsmodtager, evt. bankforbindelse eller kreditkortoplysninger) til den betalingstjenesteudbyder, som er bemyndiget til afvikling af betalingen.

Herudover kan vi benytte din e-mailadresse til at sende dig information samt kunde- og tilfredshedsundersøgelser til forbedring af vores produkter og services. Hertil hører bl.a. information om produktpleje, garantirelaterede emner og vedligeholdelse af vores produkter. I disse tilfælde behandler vi oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Formålet med databehandlingen og vores legitime interesse er at forbedre og tilpasse vores produkter og services på en kundeorienteret måde.

Du kan til enhver tid uden beregning gøre indsigelse mod tilsendelsen af sådanne meddelelser og forespørgsler pr. e-mail, ved at gøre dine rettigheder som registreret gældende over for os på den e-mailadresse, som fremgår af afsnit D, stk. g) eller klikke på den afregistreringsknap, der findes i bestemte meddelelser, uden at der opstår andre omkostninger end overførselsomkostningerne iht. standardtaksterne.

g) Kundeservice

Du har adgang til vores kundeservice via forskellige kontaktkanaler.

Hvis du kontakter vores kundeservice, via kontaktformularer, fax eller telefon, behandler vi dine oplysninger for at hjælpe dig med din forespørgsel. Det omfatter generelt databehandlingsformål som problemdrøftelse, tilbud, levering og fakturering, men også besvarelse af supportforespørgsler og reklamationer samt dokumentation af vores supportydelser.

Du har også mulighed for at sende en kundeordre direkte via vores webformular. De gældende ordrevilkår fremgår af den relevante side.

Nødvendige oplysninger til behandling af din forespørgsel fremgår af vores onlineformularer, ellers bliver du bedt specifikt om dette. Nødvendige oplysninger omfatter mindst dine stamdata (navn, kontaktoplysninger, adresseoplysninger), evt. kundenummer eller allerede eksisterende referencenumre samt oplysninger om den pågældende forespørgsel såsom berørte produkter, fejlbilleder eller garantidokumentation.

Når vi modtager din forespørgsel, sender vi dig via e-mail en bekræftelse på modtagelsen sammen med et referencenummer, som vi bruger til at behandle forespørgslen.

Om nødvendigt sender vi efter aftale med dig dine oplysninger videre til partnervirksomheder, som kan hjælpe dig med reparations-, installations- og/eller vedligeholdelsesydelser på stedet.

Grundlaget for vores databehandling og eventuel videregivelse af oplysninger til partnervirksomheder er enten dit samtykke iht. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt a) eller din anmodning på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt b).

Herudover kan vi benytte din e-mailadresse til at sende dig kunde- og tilfredshedsundersøgelser til forbedring af vores serviceniveau, og løbende informere dig om nye tilbud og ydelser i forbindelse med de tjenester, du efterspørger. Hertil hører bl.a. information om produktpleje, garantirelaterede emner og vedligeholdelse af vores produkter. I disse tilfælde behandler vi oplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt f). Formålet med databehandlingen og vores legitime interesse er at forbedre og tilpasse vores serviceydelser og kundeservice i overensstemmelse med dine behov.

Hvis du herudover giver os dit samtykke, vil vi selv informere dig om tilbud og ydelser fra vores samarbejdspartnere og videregive dine oplysninger til dem, så vores samarbejdspartnere kan kontakte dig direkte med henblik på markedsføring. Det drejer sig både om andre nationale selskaber i GROHE Group samt eksterne samarbejdspartnere (f.eks. installatører, servicepartnere). I dette tilfælde sker behandlingen på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Du kan til enhver tid uden beregning gøre indsigelse mod tilsendelsen af sådanne meddelelser og forespørgsler pr. e-mail, ved at gøre dine rettigheder som registreret gældende over for os på den e-mailadresse, som fremgår af afsnit D, stk. g) eller klikke på den afregistreringsknap, der findes i bestemte meddelelser, uden at der opstår andre omkostninger end overførselsomkostningerne iht. standardtaksterne.

h) Messer, udstillinger og GROHE Truck Tour

I forbindelse med messer, udstillinger og GROHE Truck Tour giver vi dig mulighed for at anmode os om at sende dig informationer. Informationer kan tilbydes i elektronisk form, skriftligt eller også inden for rammerne af en aftale om en samtale, du kan anmode om. Du kan frit vælge mellem det tilgængelige informationstilbud.

Vi behandler dine data med det formål at sende dig de informationer, du har anmodet om, og at få tilladelse til at kontakte dig med henblik på yderligere assistance. Desuden bruger vi dine data til statiske formål for at gennemføre præstationsmålinger og forbedre vores tilbud yderligere. Vi overfører relevante data til den virksomhed, som er bemyndiget til fremsendelsen. I tilfælde af en aftale om en personlig samtale videregiver vi relevante data til den GROHE-filial, der er ansvarlig for dig. Dine data videregives ikke til tredjepart.

Når du har valgt den ønskede information og/eller kommunikationskanalerne, indhenter vi følgende samtykke:

“Jeg ønsker at modtage de udvalgte informationer om GROHE via de kommunikationskanaler, som jeg har oplyst. Jeg samtykker i at GROHE behandler mine oplysninger til at formidle informationer, aftale tid til en personlig samtale samt til statistiske formål, og at GROHE kan videregive mine oplysninger inden for GROHE-koncernen til det vedkommende GROHE-selskab med henblik på videre hjælp og assistance. Jeg kan når som helst trække mit samtykke tilbage ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, som er angivet på messen.”

Dine data behandles på grundlag af dit samtykke i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 a).

i) Foto- og videooptagelser

I forbindelse med messer, udstillinger, events og GROHE Truck Tour, som ikke er baseret på en invitation, kan vi tage fotoer og/eller lave videooptagelser, uden i forvejen at have indhentet dit samtykke. I stedet for dit samtykke gør vi så tidligt som muligt opmærksom på, at vi skal lave videooptagelser. Du har altid mulighed for at gøre indsigelse mod en individuel optagelse hos det pågældende filmhold.

Totaloptagelser, hvor visning af begivenheden, og ikke en individuel person, er i forgrunden, er undtaget heraf.

GROHE bruger dokumentationen til at supplere kommunikationsforanstaltninger på tryk, på internettet og/eller sociale medier, samt til interne uddannelses- og kommunikationsformål. Vi behandler dataene på grundlag af vores legitime interesser i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f).

j) Konkurrencer og marketingkampagner

I forbindelse med vores virksomhedsaktiviteter arrangerer vi med uregelmæssige mellemrum lodtrækninger og marketingkampagner (herefter kaldt “aktioner”).

Vi beder dig om personoplysninger ved hjælp af webformularer for at kunne gennemføre aktioner. Disse oplysninger er nødvendige for at du kan deltage i den pågældende aktion.

Vi behandler de oplysninger, du har givet os, for at kunne gennemføre den pågældende aktion. I den forbindelse indhenter vi følgende samtykke:

“Jeg vil gerne deltage i den aktion, der arrangeres af GROHE-divisionen, i henhold til aktionssiden. Til dette formål samtykker jeg i behandlingen af de personhenførbare oplysninger, jeg har givet. Jeg kan, med fremtidig virkning, trække mit samtykke tilbage på hvilket som helst tidspunkt ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er oplyst i aktionen."

Deltagelse i sådanne aktioner er frivillig. Ved at deltage i aktionen giver du dit samtykke til denne databehandling.

Vi behandler dine på grundlag af dit samtykke i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 a).

Ved gennemførelsen af aktioner bruger vi yderligere tjenesteleverandører, der hjælper os med afviklingen af aktionen.

Til gennemførelse af kampagner benytter vi os af yderligere serviceudbydere, som understøtter os i forbindelse med kampagneafvikling. Der gælder den information om databehandling, som fremgår af B.a) til B.m). Du kan finde yderligere kampagnespecifikke regler på de respektive kampagnesider.

Yderligere aktionsspecifikke bestemmelser kan findes på de pågældende aktionssider.

k) Websiteanalyse og marketing

Vi benytter “cookies“ for at kunne anvende bestemte funktioner. Cookies er små datapakker, som installeres på din enhed og udveksles med andre serviceudbydere. Nogle af de cookies, som vi benytter, vil blive slettet så snart du lukker din browser (“session cookies”). Andre cookies forbliver på din enhed og vil gøre det muligt for os at identificere din browser næste gang du besøger vores website (vedvarende cookies).

Eventuelle cookies, som er nødvendige for tilvejebringelse af bestemte website-funktioner ("funktionscookies"), som bidrager til effektivitetsmåling ("præstationscookies"), eller som anvendes til marketingformål ("markedsføringscookies"), sættes udelukkende på baggrund af dit samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt a). Du har til enhver tid mulighed for at tilpasse dit valg af cookies via funktionen "Cookieindstillinger" i footer-sektionen af vores websted. Det omfatter også tilbagekaldelse af et tidligere afgivet samtykke til at sætte cookies med fremtidig virkning.

I det omfang du har givet samtykke til brugen af cookies, placeres førstepartscookies og tredjepartscookies på din enhed, når du besøger hjemmesiden. Tredjepartscookies er cookies, der kontrolleres og administreres af en tredjepartsudbyder (såsom Google eller Facebook). Førstepartscookies placeres af os hvilket administreres og udlæses direkte af os. I visse tilfælde - som vi udtrykkeligt gennemgår i dette afsnit - videregiver vi data indsamlet af førstepartscookies (IP-adresse og cookie-id'er) til tredjeparter.

Du kan slette alle cookies, som er gemt på dit terminaludstyr, og indstille de gængse browsere, så lagring af cookies forhindres. I så fald skal du muligvis foretage dine indstillinger igen, hver gang du besøger webstedet, og acceptere, at nogle funktioner har begrænset funktionalitet.

Vi benytter cookies i forbindelse med følgende funktioner:

aa) Google Analytics

Vi benytter Google Analytics, som er en tjeneste fra Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. I den forbindelse bruger Google visse cookies. Informationer om din brug af dette website (herunder din IP-adresse), der genereres ved brug af cookies, overføres til servere hos Google i USA, hvor informationerne lagres. Vi bruger de lagrede informationer til at analysere din brug af vores website, til at udarbejde rapporter om websiteaktiviteter til websiteoperatøren og til at udbyde yderligere services i forbindelse med brug af hjemmesiden. Vi behandler de indsamlede oplysninger på grundlag af vores hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores online-indhold i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f). Google kobler under ingen omstændigheder din IP-adresse i forbindelse med andre Google-data.

Vi påpeger, at dette website bruger Google Analytics med udvidelsen “anonymizelp()”. Det betyder, at IP-adresser forkortes kraftigt, før de overføres til en server i USA. Direkte personlig identifikation i forbindelse med de lagrede data er derfor generelt ikke mulig. Kun i helt ekstraordinære situationer vil hele IP-adressen blive overført til en server i USA og forkortes der.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling af dine data med fremtidig effekt ved at tilføje Google Analytics’ deaktiverings add-on for browsere via

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dk.

Bemærk også den information om anvendelse af data, som er tilgængelige i Googles Partnernetværk på:

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

www.google.de/privacy_ads.html

Yderligere information om databeskyttelse findes også på:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=dk

bb) NewRelic

På vores website benytter vi softwaren NewRelic. Dette giver mulighed for en analyse af din brug af websitet. Informationer om din brug af dette website (herunder din IP-adresse), der er gemt ved hjælp af cookies, overføres til en server hos NewRelic i USA. Vi behandler oplysninger på grundlag af vores hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores online-indhold i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f).

NewRelic vil benytte de lagrede informationer til at analysere din brug af vores website, til at udarbejde rapporter om websiteaktiviteter til websiteoperatøren og til at udbyde yderligere services i forbindelse med brug af websitet og internettet.

Yderligere information om databeskyttelse findes på

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

cc) TikTok Pixel

Ved besøg på denne hjemmeside behandles personoplysninger. Kategorier af behandlede data: Data om brug af hjemmesiden og logning af klik på enkelte elementer.

Formål med databehandlingen: Undersøgelse af brugsadfærd, analyse af effekten af online markedsføringstiltag og udvælgelse af online annoncering på andre platforme, som automatisk udvælges ved hjælp af real-time bidding (RTB) baseret på brugsadfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen: Dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) GDPR.

En overførsel af data finder sted: til den uafhængige dataansvarlige TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland ( https://www.tiktok.com). Retsgrundlaget for overførsel af data til TikTok Technology Limited er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) GDPR. Dette kan også betyde en overførsel af personoplysninger til et land uden for EU. Overførslen af data er baseret på dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), sammenholdt med art. 49, stk. 1, litra a) GDPR.

Kontakt til databeskyttelsesansvarlig for TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/report/DPO.

Databeskyttelsespolitikken for TikTok Technology Limited: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Databehandlingens varighed: er variabel og slutter, når formålet med databehandlingen ophører."

dd) Erklæring om databeskyttelse for produktanmeldelser (Bazaarvoice)

Når du sender en produktanmeldelse, indsamler vi personhenførbare oplysninger om dig i en formular.

Det kan være “annoncenavne”, din IP-adresse, e-mailadresse samt en vurdering, vi har tildelt dig, og eventuelt oplysninger, du har indtastet frivilligt. Dataene behandles med henblik på anvendelse af produktanmeldelsen og vises på et GROHE-website.

På den måde modtager vi følgende samtykke:

“Jeg er enig i, at GROHE og dennes tjenesteleverandører kan bruge min e-mailadresse til at kontakte mig som en del af min produktanmeldelse, som følge af administrative årsager eller tilsende information om anmeldte eller lignende produkter. Jeg kan når som helst trække mit samtykke tilbage med fremtidig virkning ved at sende en meddelelse til GROHE.“

Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog på ingen måde påvirke lovligheden af behandlingen af dine data før tilbagetrækningstidspunktet. I tilfælde af tilbagetrækningen af dit samtykke vil vi slette dine oplysninger og din(e) produktanmeldelse(r) i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

Din produktvurdering behandles af Bazaarvoice Inc, 3900 N. Capital of Texas Highway, Suite 300, Austin, Texas 78746, USA.

Yderligere information om databeskyttelse findes på:

https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

ee) Anvendelse af Google ReCAPTCHA

Vi benytter den eksterne tjeneste reCAPTCHA for at beskytte kommentarområdet og webformularer på vores website mod spam og misbrug. ReCAPTCHA er en service, der leveres af Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (herefter Google). reCAPTCHA gør det muligt at differentiere mellem input af menneskelig oprindelse og input, som misbruges af automatiseret software (også kaldt bots). Ved brug af tjenesten overføres følgende data til serverne hos Google i USA:

- Referrer-URL

- Brugerens IP-adresse

- Brugerens indtastningsadfærd samt bevægelser med musen i “reCHAPTA”-afkrydsningsfeltet.

- Google-konto: Hvis brugeren samtidigt er logget ind på sin Google-konto, registreres og tildeles dette.

- Oplysninger om den anvendte browser, browser-størrelse, browser-opløsning, browser-plug-ins, sprogindstillinger, dato

- Muse- og berørings-hændelser på siden

- Scripts og visningsinstruktioner for websitet

- Cookies

Behandlingen sker på grundlag af vores legitime hovedinteresse i sikkerheden af vores website i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f).

Yderligere information om databeskyttelse findes på:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

l) Integrering af eksternt indhold

Vi anvender eksternt dynamisk indhold for at optimere udseendet af og indholdet på vores website. Når du besøger websitet, sendes der automatisk en forespørgsel til indholdsleverandørens server via API. Visse logdata (f.eks. brugernes IP-adresse) overføres ved denne forespørgsel. Derefter overføres det dynamiske indhold til vores website, hvor det vises.

Vi bruger eksternt indhold i forbindelse med følgende funktioner:

aa) Google Maps

Vi anvender Googles “Google Maps” korttjeneste for at give dig et interaktivt kort. Når kortet vises, overføres visse data, herunder din IP-adresse og hvor du befinder dig, til servere hos Google i USA, hvor de også lagres. Disse data behandles på grundlag af vores legitime hovedinteresse i at optimere markedsføringen af vores tilbud i henhold til persondataforordningens art. 6, litra 1 f).

Yderligere information om databeskyttelse findes på:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

bb) Facebook besøgertracking

Vi anvender “visitor action pixels” fra Facebook Inc (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller, hvis du er baseret i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 , Irland (“Facebook”)) på vores hjemmeside. Dette gør det muligt at spore brugeradfærd efter, at de er omdirigeret til leverandørens websted ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt for os at måle effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål. Data som indsamles på denne måde forbliver anonyme for os, dvs. vi ser ikke den enkelte brugers personoplysninger.

Når hjemmesiden besøges, bliver pixlen integreret direkte af Facebook og kan lagre cookies på din enhed. Hvis du derefter logger dig på Facebook eller allerede er logget ind på Facebook, vil dit besøg blive registreret i din profil. De indsamlede brugerdata er anonyme for os og lader os dermed ikke udlede noget om brugerens identitet. Imidlertid bliver disse data lagret og behandlet af Facebook, og det er grunden til, at vi informerer dig, baseret på vores viden om situationen. Facebook kan koble denne information til din Facebook-konto og også bruge den til sine egne markedsføringsformål, i overensstemmelse med Facebooks politik og databrug:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Du kan give Facebook og dets partnere tilladelse til at vise annoncer på og uden for Facebook. Til dette formål kan der også gemmes en cookie på din computer. Retsgrundlaget for anvendelsen af denne tjeneste er et samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, punkt a).

cc) Partnerprogrammer

GROHE samarbejder med netbutikker, for at tilbyde dig som kunde, steder online, hvor du kan købe GROHE-produkter.

Dette er forhandlere, som vises efter at du har klikket på knappen "Køb nu" på en produktside. Hvis du klikker på netbutikkens logo, bliver du omdirigeret til deres netbutik.

Denne omdirigering er udført af HATCH B.V. (Weerdestein 117-II, 1083 GH Amsterdam, Nederland). Hatch vil placere en sporingspixel på købsbekræftelsessiden hos forhandleren for at spore det første "lead" via GROHE til salg hos forhandleren. I denne sammenhæng vil anonyme data givet på forhandlerens hjemmeside blive videresendt til partneren Hatch.

For mere information om brug af sporingspixels på vegne af forhandleren, bedes du venligst besøge siden for databehandling på hjemmesiden hos den specifikke forhandler. På trods af nøje kontrol af indhold, påtager vi os intet ansvar for indholdet af eksterne links. Operatørerne af siderne, der henvises til, er alene ansvarlig for indholdet på disse sider.

Du kan få yderligere oplysninger om Hatch' anvendelse af oplysninger i virksomhedens databeskyttelseserklæring: www.gethatch.com/en/privacy-policy/

m) Internationale dataoverførsler

Såfremt der overføres data til et tredjeland eller en international organisation, sker denne overførsel i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 44-49.

C. Datalagringens varighed

Vi lagrer personoplysninger kun så længe, det er nødvendigt for formålet med behandlingen, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage. I og med vi skal leve op til lovpligtige opbevaringskrav, kan lagringstiden for visse data være på op til 10 år, uanset formålet med behandlingen af dataene.

D. De registreredes rettigheder

a) Ret til information

På forespørgsel fra dig vil vi til enhver tid stille information om alle personhenførbare oplysninger, vi har lagret om dig, til rådighed uden betaling.

For din egen sikkerheds skyld, forbeholder vi os i forbindelse med en forespørgsel ret til at indhente yderligere oplysninger, som kræves til at bekræfte din identitet for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til personoplysninger, som vi forsøger at beskytte. Hvis en identifikation ikke er mulig, forbeholder vi os ret til at afvise behandling af forespørgslen.

b) Rettelse, sletning, begrænsning af behandling (blokering), indsigelse

Ønsker du ikke længere, at dine personhenførbare oplysninger lagres eller hvis disse oplysninger ikke længere er korrekte, vil vi sørge for sletning eller blokering af dine oplysninger eller foretage de nødvendige rettelser (i den udstrækning det er muligt i henhold til gældende lov). Det samme gør sig gældende, hvis vi i fremtiden skal begrænse behandlingen af dine data.

c) Dataportabilitet

På din anmodning gør vi dine data tilgængelige for dig i et almindeligt forekommende, struktureret og maskinlæsbart format, for at du, om ønsket, skal kunne overføre disse data til en anden dataansvarlig.

d) Ret til at indgive en klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

e) Ret til tilbagetrækning af samtykke med fremtidig virkning

Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage med fremtidig virkning. Tilbagetrækningen af dit samtykke vil dog på ingen måde påvirke lovligheden af behandlingen af dine data før tilbagetrækningstidspunktet.

f) Begrænsninger

Data, som ikke kan benyttes til at identificere den registrerede, f.eks. data, der er blevet anonymiseret til analyseformål, påvirkes ikke af ovenstående rettigheder. Videregivelse af information, sletning, blokering, rettelse eller overførsel af data til anden virksomhed kan være mulig i det tilfælde, at du giver os yderligere informationer, som kan muliggøre en identifikation af os.

g) Udøvelse af dine rettigheder som registreret

Skulle du have spørgsmål vedrørende dine personhenførbare oplysninger, videregivelse af information, rettelser, blokering, indvendinger eller sletning af oplysninger, eller hvis du ønsker, at dine oplysninger skal overføres til en anden organisation, bedes du kontakte: “dataprotection_dk@grohe.com”.

E. Datasikkerhed

Vi benytter TLS-kryptering med 128 bit for at garantere sikkerheden af de data, der overføres til os. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser på præfikset “https://“ i linket i din browsers adresselinje. Ikke-krypterede sider er mærket med “http://”.

Samtlige data, du overfører til vores website, f.eks. i forbindelse med forespørgsler eller login, kan ikke læses af tredjeparter på grund af SSL-kryptering.

F. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre vores privatlivspolitik for at sikre, at den til enhver tid overholder de gældende lovkrav. Det gælder også i tilfælde af, at privatlivspolitikken skal ændres på grund af nye eller reviderede tilbud eller tjenesteydelser.

STATUS: 07.2021